Viete ako založiť, ale neviete ako zlikvidovať?

Vznik spoločnosti je rozdielny, podľa toho či zakladáte živnosť, alebo zakladáte spoločnosť. Živnosť vzniká ohlásením a následným zapísaním do živnostenského registra pričom spoločnosť vzniká zapísaním do obchodného registra, podobne spoločnosť aj zaniká, a to výmazom z obchodného registra. Ešte predtým, než dôjde k výmazu z obchodného registra, musí sa uskutočniť likvidacia firiem, čo je dosť náročná činnosť.

kalkulačka

Kedy vzniká povinnosť likvidácie firmy?

Ak ste sa z nejakého dôvodu rozhodli vašu firmu zrušiť, teda vymazať z obchodného registra, mali by ste vedieť, že pred tým, než bude vaša firma vymazaná z obchodného registra, je potrebné aby prebehla likvidácia firmy. Likvidácia firiem nie je však vždy potrebná a viete sa jej vyhnúť v prípade, že obchodné imanie, a to máme na mysli celá výška obchodného imania prechádza na právneho zástupcu. Druhým prípadom je, že po zrušení súdom nie je zložený preddavok. V prípade, že ani jeden z týchto dôvodov sa vás netýka, ste povinný vašu firmu zlikvidovať, a teda čaká vás náročný proces.

notebook

Ako si likvidáciu zjednodušiť?

Ak nemáte moc čas venovať sa likvidácii vašej firmy, prípadne nie ste moc typ vybavovania takýchto papierovačiek, odporúčame vám osloviť spoločnosť, ktorá sa týmto typom práce zaoberá. Likvidácia firiem je náročnou činnosťou, a to so sebou prináša veľké množstvo vynaloženej energie, času a vedomostí, ktoré pri procese likvidácie musíte mať. Ak však likvidáciu firmy zveríte odborníkom, nemusíte sa viac tejto činnosti venovať, môžete svoju energiu venovať iným činnostiam a hlavne nemusíte sa obávať toho, že by ste robili zlé kroky a tak si koledovali o to, že k výmazu z obchodného registra nedôjde, prípadne dôjde po oneskorení. Ak ste sa rozhodli zveriť likvidáciu firiem nejakej spoločnosti, overte si najprv, či ide o kvalitnú spoločnosť, teda či spoločnosť má skúsenosti s likvidáciou firiem a aké recenzie táto spoločnosť má. Myslite na to, že iba kvalitná spoločnosť zameraná na likvidácie vám vie ponúknuť to čo potrebujete a v takej kvalite ako požadujete. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, čo likvidácia firiem znamená a čo so sebou obnáša, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk.