Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo


Pri podnikateľskej činnosti sa jej prevádzkovateľ s veľkou pravdepodobnosťou stretol s pojmom tkzv. obchodné tajomstvo. Čo si ale pod označením „tajomstvo“ predstaviť konkrétnejšie, respektíve čo môže byť za obchododné tajomstvo považované a čo naopak zasa nie? Aj tento význam môže byť pochopený nesprávne. Citlivá, či podľa nás dôležitá informácia, nemusí byť automaticky uznaná týmto pojmom.

otazníky

V obchodnom dokumente síce pod obchodné tajomstvo môžeme napísať takmer čokoľvek, ale to ešte neznamená, že daná informácia bude za obchodné tajomstvo považovaná. Takáto informácia k svojmu uznaniu takisto musí spĺňať určité body. Tieto body poukazujú na to, či daná informácia, alebo skôr jej verejné priznanie môže naozaj našej podnikateľskej činnosti uškodiť, alebo v podstate vôbec nie. Za obchodné tajomstvo tak možno považovať skutočne len informáciu preverenú týmito bodmi, ktorej nestráženosť by mohla našej podnikateľskej činnosti skutočne poškodiť.

Informácia tak v prvom rade musí súvisieť s našim podnikom.
Ale aj v tomto bode môže prísť k omylom. Napríklad ak podnikáte so svojou vlastnou značkou čokolády, za obchodné tajomstvo zrejme napíšete jej štýl výroby alebo receptúru. V takom prípade je to úplne v poriadku. Pokiaľ ale čokoládu len predávate, ste distribútorom, predajcom, no vlastníkom a výrobcom čokolády je iná spoločnosť, v takom prípade nemáte právo uznať receptúru či výrobu za Vaše obchodné tajomstvo.

prezentace

Za druhé, informácia nesmie byť príliš relevantná.
Za obchodné tajomstvo nemožno uznať takú bežnú informáciu či bežný postup výroby, o akom sa vraví, či aký sa realizuje bežne, pretože to už vopred nie je žiadnym tajomstvom a porušiť sa dá veľmi ľahko, vlastne aj nechtiac.
Obchodné tajomstvo musí mať vplyv na Vaše financie
Za uškodenie Vašej strany sa ráta iba verejné vyzradenie informácie, ktorej šírenie by vašu podnikateľskú činnosť skutočne ukrátilo o zisk.

4.5/5 - (2 votes)