O SLOVENSKÝCH PAMIATKACH ZAPÍSANÝCH V UNESCO

O SLOVENSKÝCH PAMIATKACH ZAPÍSANÝCH V UNESCO

Poznáte ich všetky? Priznám sa, že ja nie, aj keď ich je len 7. Päť je kultúrneho charakteru a dve tvoriace súčasť prírodných rezervácií.

město

1) Mesto Bardejov
Starobylé mesto, ktorého história siaha až do 13. storočia vyrástlo na obchodnej ceste smerujúcej z Maďarska do Poľska. Dominantou je priestranné trhové námestie uprostred s renesančnou radnicou. Okolo historického jadra je prstenec systému opevnení, ktorý bol v čase jeho výstavby jedným z najpokročilejších v Európe.

kostel

2) Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí
Historické banské mesto Banská Štiavnica už od nepamäti tvorí osobitnú symbiózu priemyselnej krajiny a mestského prostredia. Počiatky ťažby zlata a striebra sa datujú už do neskorej doby bronzovej. Rozsiahly dômyselný komplex šácht, tunelov, banských veží, vodných nádrží, rybníkov a zberných priekop postavených v 16. až 18. storočí slúžil potrebám baníctva a súčasne zásoboval mesto pitnou vodou.
V Banskej Štiavnici určite nepremeškajte Banskoštiavnický Salamander, sprievod študentov Baníckej akadémie konajúci sa každoročne v druhý septembrový týždeň.

3) Levoča, Spišský hrad a lokality v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule a Žehre
Pozoruhodný komplex mesta, hradu a blízkych lokalít predstavujú ukážku dobre zachovalej skupiny budov a pamiatok, ktorá bola charakteristická pre obdobie stredoveku. Do komplexu je zahrnutý aj neskorogotický oltár majstra Pavla z Levoče nachádzajúci sa v Chráme svätého Jakuba.

4) Vlkolínec
Túto dedinku, ktorá je iba na „skok“ od Ružomberka hádam ani netreba nejako zvlášť predstavovať. Zostala v nej zachovaná svojská drevená architektúra a výzdoba dreveníc charakteristická pre túto oblasť. Väčšina budova pochádza z 19. storočia.
Ak strávite dovolenku na Liptove rozhodne Vlkolínec nezabudnite navštíviť.

jeskyně

5) Drevené kostolíky na východe Slovenska
Drevené „cerkvi“ tvorí súbor ôsmych objektov, rímskokatolíckych, protestantských, gréckokatolíckych ortodoxných kostolíkov postavených v 16. až 18. storočí.

6) Bukové lesy pralesného charakteru v Karpatoch
Európsky buk sa rozšíril do viacerých lokalít v 12. krajinách počas konca doby ľadovej. Jedna z lokalít, zapísaná v zozname, sa nachádza práve na Slovensku.

7) Jaskyne v Slovenskom krase
Komplex 712 jaskýň, ktorých časť zasahuje do Maďarska je ukrytá pod územím nachádzajúcim sa v najvyššom pásme ochrany.

4.3/5 - (3 votes)