Nové emisné limity pre nákladné autá

Nové emisné limity pre nákladné autá


V súčasnej dobe nemá Európska únia stanovené žiadne limity, ktoré by sa týkali emisií oxidu uhličitého (CO2) v spojitosti s nákladnými automobilmi . Na rozdiel od Kanady, Číny, USA a Japonska, kde už takéto prísne opatrenia fungujú zopár mesiacov.

auta

Komisia navrhla rozdeliť tento emisný problém do dvoch etáp, kde v prvej etape by sa do roku 2025 znížili emisie oxidu uhličitého o 15 % a v druhej etape by sa počas ďalších piatich rokov znížili emisie o ďalších 15 %. V konečnom dôsledku je cieľom Európskej únie znížiť emisie minimálne o 40 % oproti roku 1990.
Aby sa tieto opatrenia, ktoré sú záväzné k parížskej klimatickej dohode naplnili musia k tomu prispieť aj ostatné výrobné závody a spoločnosti, ktoré produkujú veľké množstvo oxidu uhličitého. Preto sa komisia rozhodla pre zvýšenie účinnosti paliva, ktoré by malo za následok zníženie emisií z nákladných áut.  Komisia tak predpokladá, že podľa ich výpočtov by sa v rokoch 2020 až 2030 mali znížiť emisie o skvelých 54 miliónov ton.

ACEA inač povedané Európske združenie výrobcov automobilov, ktoré má na starosti produktivitu nákladných áut si myslí, že Európska komisia navrhla príliš veľké ciele ohľadom znižovania emisií. Z hľadiska výrobcov nákladných áut to nebude jednoduché, keďže vývoj nových nákladných vozidiel, ktoré by mali uzrieť svetlo sveta v roku 2025 už začal. Výrobcovia tak tvrdia, že znížiť emisie o 15 % za taký krátky čas bude trocha problém.

výfuk

Vyzerá to tak, že Európska komisia určila limit zníženia emisií oxidu uhličitého u nákladných áut rovnaký ako u osobných a úžitkových áut, bez ohľadu na to, aby uznala aké sú rozdiely medzi týmito segmentami. Naviac takáto požiadavka znížiť CO2 o 30 % do roku 2030 je nie veľmi reálna, keďže vývoj nákladných automobilov trvá o niečo dlhšie ako je to u osobných a úžitkových áut.  

4.3/5 - (3 votes)